En erfaren partner innen revisjon og regnskap

Personvernerklæring

Solid kunnskap og erfaring i bunn

Blom & Fossan er et revisjons- og rådgivningsselskap. Av våre 8 ansatte er 6 statsautoriserte revisorer, 1 har masterutdannelse og 1 har bachelorutdannelse i revisjon. 

 

Vi tilbyr våre tjenester til selskaper og næringsdrivende innenfor de fleste bransjer, men spesielt innen entreprenørbransjen, detaljhandel, hotell/restaurant, eiendom, samt flere former for tjenesteytende næringer. I over 25 år har vi bygget opp kunnskap og kompetanse og tilbyr i dag en lang rekke tjenester. 

 

Som kunde hos oss vil du oppleve at det er liten utskifting av ansatte, du vil møte det samme revisjonsteam hvert år. Ansvarlig partner vil alltid jobbe tett mot deg som kunde og vil være tilgjengelig når dette er ønskelig. Liten utskifting av ansatte sikrer økt kvalitet og effektivitet på den jobben som gjøres. 

 

Vi besitter kompetanse på viktige områder som skatterett, selskapsrett, regnskap og bedriftsøkonomi. Vi har i tillegg som medlem av Den norske Revisorforening (DnR) tilgang på ytterligere ekspertise hvis det er nødvendig. Som en del av vår kundeservice gir vi ut informasjonsbladet ”Revisor Informerer”. Bladet gis ut av DnR og tar for seg aktuelle nyheter innenfor regnskap, skatt og avgift. Dersom du ikke får bladet, send oss en e-post så ordner vi det.

Nettverk

Vi har et godt kontaktnett med advokater, regnskapsførere og andre aktører innenfor markeder som finansiering, pensjon og forsikring. Ta kontakt med oss så kan vi formidle kontakt videre.