Revisjon

Revisjon bidrar til åpenhet og tillit, tillit til at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomheten.

Ta kontakt

Solid kunnskap og erfaring i bunn

For næringslivet, og samfunnet for øvrig, er tillitt en nøkkelfaktor for god og effektiv samhandling. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å bidra til å opprettholde den høye graden av tillit vi har i vårt samfunn. 

 

Vi reviderer, bekrefter, attesterer

  • Årsregnskap og delårsregnskap
  • Skattemelding
  • Kapitalinnskudd
  • Styre-redegjørelser og annen økonomisk informasjon
  • Skattefunn
  • MVA-kompensasjonsoppgave